Select Page

Al professor Salvador Giner, in memoriam

Blanca Deusdad, Universitat Rovira i Virgili

 

Salvador Giner ens ha deixat però la seva presència com a professor i la seva obra continua entre nosaltres. Avui, malauradament, està d’actualitat el seu llibre Sociedad Masa (1979). Les ‘turbes’ i els coneixements de la psicologia de les masses,  que s’hi recullen, il·lustren l’adhesió des de l’emoció i la indignació dels joves als moviments socials i a les protestes. També es va interessar per copsar el carisma democràtic a Carisma y razón (2003), reprenent un dels temes cabdals d’interès del seu mestre: Edward Shils (1965). El professor Giner  tractava aquests temes des del compromís social i des de la sociologia, com ell l’entenia: crítica. En canvi, estava poc interessat des del jo personal per ‘l’efervescència col·lectiva’; preferia la intimitat de la poesia i una bona conversa plena de la ‘finezza’ que el caracteritzava. Cosmopolita, coneixia molt bé el món acadèmic anglosaxó i la recerca competitiva internacional, però alhora sorprenia que fos un gran coneixedor de la realitat de l’Estat i dels països de l’Europa del sud. Sabia fer de pont entre ambdós mons, els quals coneixia a la perfecció. Pel seu esperit jove, perspicaç i irònic, se’ns fa més difícil d’acceptar que ja no hi sigui i que hagi marxat amb la mateixa simplicitat amb la qual va viure, tot i ser un gran acadèmic. Per sort, ens queda el seu llegat i el seu record.