Select Page

La Unitat de Sociologia de la Universitat de Girona (@socudg), el Grup de Recerca Interdisciplinar en Gènere i Superació de Desigualtats de la UdG, junt amb la col.laboració de l’Associació Catalana de Sociologia, i amb finançament de la Unitat de Compromís Social de la UdG, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género i de la Facultat de Dret de la UdG, han organitzat per al proper dijous 19 de desembre de 12 a 14h a la Sala de Graus de la Facultat de Dret del campus Montilivi de la Universitat de Girona la taula rodona: 

Trata i Prostitució. Contribucions a l’Erradicació de l’Explotació Sexual

És un tema d’actualitat del qual apareixen periòdicament notícies tristes o tràgiques, un tema que està a l’agenda política i social, que les darreres mobilitzacions feministes per la igualtat i contra la violència de gènere estan reivindicant. D’altra banda és un tema poc estudiat i no sempre de forma convenient degut a la poca visibilitat i les característiques de l’objecte d’estudi. Així mateix, respecte a la prostitució hi ha un debat inconclús entre prohibició, abolició i legalització al que trobem necessari aproximar-se i conèixer, doncs legislar i dissenyar polítiques des d’una o altra postura té conseqüències en un sentit o en un altre en la vida de les dones, en la salut moral i en la cohesió social d’una societat.

La taula rodona comptarà amb:

. Amelia Tiganus, activista feminista, formadora, ella mateixa supervivent de prostitució i de trata amb fins d’explotació sexual.

. Lena de Botton, professora agregada de la UB, membre de CREA i investigadora de dos I+D+I sobre trata: “TRATA: Trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual” (2013-2015), i “END-TRAFFICKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual” (2013-2016), ambdues dirigides per la Dra. Lídia Puigvert acadèmica feminsta de reconeixement internacional. 

Ambdues persones tenen impacte social, estan realitzant actuacions que milloren i milloraran la vida de moltes dones: la clarificació del debat pot contribuir a que dissenyadors/es polítics/ques, legisladors/es, policia, empresaris/àries, societat civil en general entenguin les conseqüències d’estar a favor o en contra de la prostitució i actuin en conseqüència. Fet que pot revertir en què moltes noies i dones deixin de tenir i sentir la pressió de prostituir-se o de viatjar a un altre país enganyades amb falses promeses, pot inclús concebre com a trata i com a prostitució situacions que passen davant els nostres i ulls i que degut a una mala conceptualització ens passen desapercebudes.