Select Page

Tenim el gust d’anunciar-vos la publicació del treball d’un dels nostres associats, qui també és coordinador d’un dels Grups de Treball de l’associació, el GT2 Moviments Socials, en Ferran Giménez Azagra.

Giménez Azagra, F. (2019). Movimientos sociales y construcción de subjetividades: los casos de la PAH y de la CUP. Madrid: CIS (220 pgs.). ISBN: 9788474768176

Resultado de imagen de Movimientos sociales y construcción de subjetividades

El present treball es construeix des de dues inquietuds sociològiques essencials. La primera, la necessitat d’oferir una interpretació substantiva de l’emergència i el desenvolupament de processos de mobilització en un context de precarització i fragilització social persistents i continuats en el temps. La segona, l’intent d’articular un model explicatiu capaç d’unificar els diversos processos de construcció de l’acció col·lectiva (identitats, marcs discursius, repertoris), sota uns mateixos vectors analítics i epistemològics. Amb tal finalitat, s’estudien dos moviments, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), presos com a casos per al model proposat.

Amb l’ànim de respondre a tals inquietuds, es presenta la hipòtesi de la comunitat política de sentit, entesa com a espai en el que els mecanismes de construcció social de la mobilització s’articulen des d’allò microsocial i des de la quotidianitat, generant estructures estables d’interacció. Tals espais proporcionen experiències emocionals, cognitives i simbòliques com a base per a la reconfiguració de subjectivitats i de la seva pròpia acció col·lectiva, organitzades en forma d’esdeveniment. L’enfocament epistemològic parteix d’una sociologia de l’experiència, situacional i centrada en l’individu en la seva dualitat d’actor social i subjecte reflexiu.

Ferran Giménez Azagra

http://libreria.cis.es/libros/movimientos-sociales-y-construccion-de-subjetividades-los-casos-de-la-pah-y-de-la-cup/9788474768176/