Select Page

Davant la crisi per la COVID-19, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i l’Associació Catalana de Sociologia al servei de les institucions i la societat

Davant de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19, l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) i el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (COLPIS) volem compartir amb la societat i les institucions catalanes algunes reflexions.

Primer, subratllar que el trasbals excepcional i profund generat per la pandèmia es transformarà en una crisi més complexa, llarga i intensa que les viscudes fins ara; amb una gran capacitat desestabilitzadora que alterarà tots els ordres de la vida, i que hem de tractar de manera rigorosa, concertada i empàtica posant les persones al davant. En aquest escenari, els professionals de la sociologia i la ciència política som imprescindibles per analitzar els fenòmens a què ens enfrontem i proposar marcs interpretatius, tècniques i metodologies per a identificar-los, conèixer-ne les causes i els efectes, mesurar els impactes socials, i imaginar mesures per gestionar aquesta realitat emergent.

L’ACS i el COLPIS oferim a les institucions i a la societat en general la disponibilitat i el coneixement de les nostres persones professionals i acadèmiques per a minimitzar les conseqüències negatives d’aquesta crisi i convertir-la en una oportunitat de repensar i millorar la governança i la cohesió de les nostres comunitats. Al mateix temps, demanem que es tinguin en consideració les nostres disciplines perquè sense una bona diagnosi i sense reimaginar el futur i les estratègies per fer-lo possible, la sortida de la crisi serà més llarga i tindrà un cost més alt.

D’altra banda, els professionals de la sociologia i la ciència política patim com qualsevol altre, els rigors derivats de la Covid-19 i del confinament. Així, urgim les administracions a preveure donar suport al sector i obrir línies d’ajuda a persones aturades, autònomes, petites empreses i persones treballadores afectades per la paralització de l’economia, alhora que instem els ens públics a ser diligents en els pagaments pendents a proveïdors de serveis (alguns i algunes són membres de les nostres organitzacions).

També hem de posar sobre la taula que la normalització de l’activitat general en el nostre àmbit passa perquè les institucions recuperin llur pols, de manera que desbloquegin els processos de licitació pública, iniciïn o reprenguin els processos de contractació en curs o que havien previst, i apostin decididament per la formació i la recerca social –ara més necessàries que mai.

L’ACS i el Col·legi estem convençuts que ens en sortirem i que ho podem fer enfortits si posem les bases d’un món millor i actuem de forma solidària, fent la feina ben feta. Per això reiterem el compromís de les persones sociòlogues i politòlogues amb la col·lectivitat de la que formem part, i volem contribuir als esforços en pro de la reconstrucció del país i d’un nou ordre mundial.

Restem a la vostra disposició a través de:

    ACS: acs@iec.cat 662400734                       COLPIS: direccio@colpis.cat 932414122