Select Page

Arran de la Covid19 un seguit de trobades, jornades i congressos s’han cancel.lat, però hi ha tota una altra sèrie d’events que s’ha reconfigurat o reprogramat per oferir-se online, de forma virtual. Aquest és el cas de vàries de les midterm sessions d’algunes de les Research Networks de la ESA. 

Algunes d’aquestes han estat:

RN10 – Sociology of Education “Inclusive Education and Society in a Time of Change: Theories, Policies and Practices”, 20-21 August 2020, Trinity College, Dublin, Ireland

RN05 – Sociology of Consumption, “Citizenship and Consumption – All-powerful, all-powerless? 26-29 August 2020, Oslo Metropolitan University, Consumption Research Norway (SIFO), Norway

RN34 – Sociology of Religion: Religion and the urban, natural and virtual environments, 27th August 2020, University of Groningen, Netherlands

RN11 – Sociology of Emotions – 9th Midterm Conference on Emotions. Pre-conference PhD Workshop on 23-24 November 2020, Barcelona, Spain