Select Page

Programa del candidat a la Presidència de l’ACS Octubre 2020 Oriol Rios González:

Benvolgudes sòcies i benvolguts socis de l’Associació Catalana de Sociologia,

D’un mestre com en Raimon Bonal vaig aprendre la importància de la sociologia per la transformació i la democratització de la societat catalana. Com ens narrava a classe, a través de les seves investigacions a peu de carrer ens va ensenyar a estimar la sociologia i quin paper podia tenir per la millora de la nostra realitat. Una sociologia que vull subratllar que veig reflectida en el treball desenvolupat en els darrers anys per la Junta de l’ACS.

Durant la meva trajectòria professional i investigadora m’he dedicat intensament a analitzar com les noves masculinitats poden contribuir a aquest canvi social, un canvi molt centrat en l’erradicació sobretot de les violència cap a les dones i el col·lectiu LGBTIQ+. Aquest treball m’ha portat a liderar investigacions finançades per fons nacionals i europeus que estan tenint i pretenen continuar tenint un impacte social i polític que permeti prevenir i superar les problemàtiques abans esmentades. En aquest sentit vull destacar el meu lideratge dirigint la revista “Masculinities and Social Change” que està inclosa en els principals rankings internacionals (Scopus, Q2) i la co-edició d’un Monogràfic sobre la situació del col·lectiu LGTBI a la revista International Sociology.

Partint d’aquest bagatge i de tota la feina desenvolupada amb excel·lència ètica per les darreres Juntes de l’ACS, voldria proposar els següents aspectes que m’agradaria consolidar i enfortir de cara als pròxims anys:

 1. Consolidar el procés democratitzador de la sociologia catalana
 • Vetllar per la continuïtat en el procés democratitzador iniciat per les anteriors juntes que ha permès consolidar l’excel·lent funcionament de l’organització, destacant sobretot el respecte als Estatus i al Codi Ètic. Seguir, doncs en aquest sentit, amb la bona feina desenvolupada per la Comissió de Garanties Estatutàries.
 • Prosseguir amb el criteri de transparència que ha caracteritzat la junta anterior i que ha permès visibilitzar de forma clara la gestió econòmica de l’associació en els darrers anys. També acompanyar aquesta mesura amb els valors democràtics i de cerca de consens en els processos de presa de decisions.
 • Continuar amb el foment d’activitats divulgatives de caràcter científic i professional que han possibilitat en els darrers anys consolidar diferents espais de trobada entre sociòlegs i sociòlogues i també amb la societat. Entre aquests espais trobem el Seminari Raimon Bonal, els cicles Sociologia a l’abast i els Diàlegs “Nous reptes per a una societat en transformació”, el Premi Catalunya de Sociologia, els Congressos Catalans de Sociologia i els Congressos de Joves en Sociologia, etc.

 

 1. Reforçar i consolidar les relacions i vinculacions amb altres organitzacions nacionals i internacionals.
 • Continuar insistint en la importància del procés de transformació i de democratització de la Federación Española de Sociología a través del treball ja desenvolupat per la Dra. Mar Joanpere en aquest sentit, membre de la Junta sortint i que proposo que continuï com a responsable de les relacions amb la FES en el cas que la meva candidatura sigui la guanyadora, de la que voldria que fos també la vice-presidenta.
 • Seguir enfortint els vincles amb les associacions internacionals de sociologia, com l’ESA i la ISA, tot mantenint les fites aconseguides per la junta anterior. En aquest cas ser membre de ple dret de l’ESA i convertir-nos en membres també de la ISA.
 • Continuar buscant sinèrgies amb organitzacions i organismes de diferents parts del món i principalment dels països catalans, assegurant la presència àmplia a nivell territorial de l’ACS. De manera que en els pròxims anys es pretebeb coordinar diferents accions per identificar formes de col·laboració i espais de trobada amb aquestes organitzacions així com amb els Departaments i les unitats departamentals de sociologia de les universitats dels Països Catalans.
 • Mantenir els llaços de col·laboració iniciats amb el Col·legi de Politòlegs/gues i Sociòlegs/gues de Catalunya, tot reforçant les línies d’actuació creades i desenvolupar- ne de noves

 

 1. Presència de persones joves i pertanyents a grups en risc d’exclusió social (posant especial atenció als efectes de la pandèmia i la post-pandèmia)
 • Consolidar l’organització de trobades i formacions adreçades a les persones joves sociòlogues oferint així destreses en la disciplina que els obrin oportunitats en el seu futur professional. De manera que tinc la voluntat de potenciar la creació d’espais d’encontre que apropin als i les joves als principals debats internacionals (a través del Congrés de Joves en Sociologia i els cicles de debat), i també dissenyar formacions que tinguin una utilitat en relació amb les actuals demandes educatives i laborals de la societat catalana. En aquesta línia, també fomentaré l’organització d’una campanya, liderada per la Dra. Joanpere, per a què joves es facin socis i sòcies de l’ACS a través d’estratègies vinculades a les quotes (reduïdes o gratuïtes el primer any). Les xarxes socials seran un bon mecanisme per assolir aquesta fita i per rejovenir la imatge de l’ACS.
 • Finalment, voldria apuntar la vital necessitat que té l’ACS d’apropar-se a les institucions i organitzacions del país que estan fent front a les dificultats emergides per la pandèmia causada pel COVID-19. Resulta primordial trobar ponts de col·laboració estreta amb aquestes institucions i organitzacions de forma que ens permeti fer arribar el coneixement sociològic de millora social que faci front a l’augment del risc d’exclusió social.