Select Page

Acords de Junta de 16 d’octubre de 2020

Assisteixen: Marta Soler, Teresa Sordé, Massoud Sharifi, Roger Campdepadrós, Núria Claver, Mar Joanpere

  • Informacions de la presidència:

Marta Soler tanca el mandat. Felicita al Massoud per la seva paternitat.

Proposa fer un acte de la junta sortint i entrant. El 29 quan sapiguem els resultats ho parlem amb el nou president o presidenta.

  • Informacions i decisions sobre l’estudi d’impacte social:

Teresa Sordé, com a coordinadora de l’estudi presenta en nou pressupost amb l’ampliació d’entrevistes sol·licitades a la consultora. S’aprova el nou pressupost.

Acordem que els continguts que se’n derivin seran propietat de l’ACS i que Teresa Sordé, com a coordinadora, mantindrà informada la Junta entrant dels progressos del mateix.

 

  • Informacions i decisions sobre els acords presos de democratització de l’ACS i la FES:

El nostre acord és que aquesta junta treballa com a sòcia territorial de la FES perquè aquesta assumeixi els criteris democràtics de la ISA i de la ESA en els processos de presa de decisions.

  • Eleccions

Tenim dos candidats a presidència.

Es farà una presentació pública de les candidatures el proper 26 virtualment, es presentaran els programes i es penjaran a la web. Hi haurà temps per votar fins abans de l’assemblea. 

Per l’assemblea s’ha de fer un balanç d’activitats i un balanç econòmic. Balanç econòmic el fa el Roger. I s’obrirà torn de preguntes. S’ha de fer un ordre del dia i enviar a socis: memòria de les activitats, memòria econòmica, resultats de les eleccions. S’ha de buscar l’última acta d’assemblea anual. Recuperar la de Tarragona.

  • Activitats:

Sociologia a l’abast, es farà de forma online. Que no se solapi amb el Macaya. Ja hi ha propostes de temes i ponents. Es fa el traspàs d’informació a la nova junta: Gerontologia, docència virtual.

Cicle Palau Macaya: ciència versus ocurrència.

Convidar un ponent destacat internacional. Christine Williams podria ser una opció.

  • Avenços en la transparència:

Acordem que obrirem un portal de transparència a la web amb l’estat de comptes i els acords presos a cada reunió. A l’assemblea s’exposarà.

  • Premi Catalunya: 3.000€ IEC 3.000€ ACS, l’ACS nomena 3 membres i el COLPIS 2.

S’ha d’activar ja. I buscar finançament per la nova convocatòria.

  • Torn obert de paraules:

La presidenta felicita i agraeix el treball fet en aquesta junta, amb especial menció al treball assumit per part de la Mar Joanpere.

Per la seva banda, els membres de la junta agraeixen el treball i l’aprenentatge compartit a la presidenta sortint Marta Soler i a Teresa Sordé, membre de la junta sortint. Emfatitzant la voluntat de continuar treballant en la línia de la democratització de les associacions científiques en sociologia i l’impuls de l’ACS.