Select Page

Esther Albesa Jové acaba de publicar en Open AccessImpact of the economic crisis and contractions within the European long-term care systems“. Journal of International and Comparative Social Policy 

Resum

El 2008, el món va patir una de les pitjors crisis econòmiques i financeres, les conseqüències de les quals encara són visibles en alguns països. Aquest article pretén analitzar l’impacte de la crisi en els sistemes d’atenció a llarg termini d’Alemanya, Anglaterra, Suècia i Espanya des d’una perspectiva comparada. El període analitzat abasta des de l’inici de la crisi el 2008 fins al 2017. Aquest article parteix de la tesi sobre l’impacte divergent de la crisi econòmica en aquests països i la convergència entre l’impacte de la crisi i l’atenció a llarg termini de contraccions als països més afectats. El resultat posa de manifest el poder de les pressions econòmiques i financeres per explicar les contraccions de les polítiques assistencials. Igualment, emfatitza les contradiccions entre el nivell de desenvolupament formal dels sistemes assistencials i la seva implementació institucional pràctica en el terreny.

 

Albesa Jové, E. (2021). Impact of the economic crisis and contractions within the European long-term care systems. Journal of International and Comparative Social Policy, 1-17. https://doi.org/10.1017/ics.2020.35.