Select Page

Tema: Grup de treball. Família, Infància i Grups de Convivència – ACS
Data: Divendres 18 juny 2021
Hora: 10:00-13:00H
Lloc: https://us02web.zoom.us/j/87611818939?pwd=c1NXYVpFeml4eU53T2l0di8yZDQ1QT09
ID de reunió: 876 1181 8939
CA: EHSci4

10h-10h50 Assemblea Grup de treball 10 Família, Infància i Grups de Convivència de l’ACS
Benvinguda i presentació de la proposta de treball pel Grup de Treball 10 Família, Infància i Grups de Convivència de l’ACS a càrrec d’Anna Escobedo
Ronda intervencions i propostes.
Posada en comú contribucions previstes per a la 15ª ESA Conference 2021 relacionades amb famílies i infància:
Blanca Deusdat, Co-creació digital, el cas del Projecte SoCaTel (H2020), video del projecte: https://www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw

10h50-11h Pausa

11h-13h Sessió oberta de treball “Estat de la recerca sobre Família, Infància i Covid-19”
11h Presentació de la Irene Cussó (URL-Blanquerna) i l’Albert Julià (UB – IERMB) d’una revisió i anàlisi de recerques i projectes a Catalunya realitzats en l’àmbit de Famílies, Infància i Covid19.
11.15h Sara Moreno, UAB: “L’impacte de gènere del teletreball: més enllà d’allò obvi”
11.30h Mari Corominas, Institut d’infància i adolescència: “Els efectes del confinament i la pandèmia en la infància i l’adolescència de Barcelona”
11.45h Càritas (ponent a confirmar) Resultats de les recerques de Càritas en relació a les famílies i la infància a Catalunya
12h Ernest Querol Puig (Universitat Oberta de Catalunya) i Marc Martínez Pons (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu): “El paper de les famílies durant el confinament en els resultats acadèmics de l’avaluació de l’alumnat de quart d’ESO”
12:15h Rosalina Alcalde, Fundació Pere Tarrés (estudi sobre habitatge i covid19)
12,30h Diàleg final i conclusions.

Breu ressenya conjunta d’altres comunicacions i treballs:

Blanca Deusdat, Co-creació digital en el context de la pandèmia, Projecte SoCaTel (H2020)
Andrea Rizo i Anna Escobedo “Les Llicències parentals per malalties dels fills durant la COVID19 en
diferents països de la UE i anàlisi de l’impacte del Plan Me Cuida en el cas espanyol”

Navarro-Varas, L.; Porcel, S. i Cruz, I. (2020). Pobresa infantil a la ciutat de Barcelona: l’impacte
socioeconòmic de la covid-19. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Karen A.E- Hall i Blanca Deusdad (URV) “Pandemic Effects on People Ageing with Functional Diversity:
Narratives of a Double Discrimination”

Anna Escobedo, Josep Lluís Condom-Bosch, Pep Rodríguez i altres autors (2020) Canvis en la percepció
de les relacions familiars, la conciliació amb el treball, el benestar i les perspectives de futur a les llars
durant el confinament COVID-19.