Select Page

El calendari electoral per a elegir els membres de la Junta Directiva de l’ACS per als propers tres anys (2023-2026):

Proclamació de candidatures: 12 de juny de 2023

Configuració de la plataforma de vot electrònic (site votacions, gestió del cens i plataforma de vot CSUC): 13 al 23 de juny de 2023

Votacions electròniques: del 26 de juny de 2023 a les 9 h al 14 de juliol de 2023 a les 13 h
Obertura de l’urna electrònica i escrutini: 14 de juliol de 2023 a les 13 h

Per a totes aquelles persones sòcies que esteu interessades en presentar candidatures, tot seguit us informem dels detalls i de la documentació que cal enviar fins a l’11 de juny a l’adreça d’e-mail de l’ACS acs@iec.cat

· Es poden presentar candidatures separadament, a la Presidència i a membre de la Junta.

· Les candidatures s’han d’adreçar al Comitè de Nominacions i han d’incloure un breu currículum (cent cinquanta paraules) de la persona candidata i una fotografia actual.

· Les candidatures a la Presidència han d’enviar llur programa, que es farà públic perquè tots els socis el puguin conèixer.

El dia 12 de juny es faran públiques les candidatures rebudes, a través de correu electrònic de l’ACS als socis, i es farà arribar un document tutorial amb el procediment per emetre el vot, que serà únicament telemàtic.

Candidatures Presidència i Junta ACS 2023  (arxiu PDF)